Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
София, 08.10.2014

ОТНОСНО: Сигнал от ГИСДИ, вх. № 326/6.10.2014

На 5.10.2014 г., в 19:29 ч., на електронната поща на РИК 25 е постъпил сигнал от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори". Към електронното писмо е прикачен сканиран сигнал от г-жа Анна Николаева Славова - регистриран наблюдател на сдружението с удостоверение № 2-448/17.9.2014 г. на ЦИК.

В сигнала се твърди, че в СИК № 254624003 пред събрали се журналисти, избиратели, състава на СИК, наблюдатели, застъпници и представители на партии и коалиции, избирател от въпросната СИК съблякъл демонстративно сакото си и останал по тениска, на която бил отпечатан лика на Бойко Борисов. След като всички камери и фотоапарати го заснели, избирателят упражнил правото си на глас и си тръгнал. Въпреки настояването на секретаря на СИК, председателят отказал комисията да състави протокол по случая. Подателката на сигнала счита, че изложеното е грубо нарушение на ИК и представлява агитация в изборния ден вътре в самата СИК.

След като се запозна със сигнала, РИК 25 установи следното:

Сигналът е подаден след края на изборния ден в 25-ти изборен район - 19:00 ч. на 5.10.2014 г., поради което РИК не е обвързана от краткия срок за произнасяне по чл. 72, ал. 1, т. 20, пр. последно от ИК.

Към сигнала не са приложени доказателства или снимков материал. Не се сочи точно време на извършване на твърдяното нарушение, нито данни за самоличността на избирателя.

Видно от приетия от РИК 25 и публикуван на интернет страницата на комисията протокол на СИК № 254624003, подписан от всички членове на СИК, след откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в СИК не са постъпвали заявления, жалби или възражения.

По същество сигналът не съдържа данни за извършено нарушение и по-конкретно на забраната по чл. 182, ал. 4 ИК за осъществяване на предизборна агитация в изборния ден.

Съгласно §1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ИК, „предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса. Т.е. по смисъла на ИК, „предизборната агитация" е съзнателно и активно действие, чрез което се приканват избирателите да упражнят правото си на глас по определен начин.

В сигнала не се съдържа твърдение, че избирателят е показал начина си на гласуване или че е осъществил вербален призив за подкрепа или за неподкрепа на определен кандидат, партия или коалиция. В сигнала не се твърди, че върху тениската на избирателя е бил отпечатан такъв призив, а само и единствено лика на Бойко Борисов. По аналогия с §1, т. 17, изр. 2 от ИК, сам по себе си, ликът на обществено известна фигура, която еднозначно може да бъде свързана с конкретна политическа сила, участник в изборната надпревара, не съставлява призив за подкрепа или за неподкрепа на този кандидат или на излъчилата го политическата партия или коалиция.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25)

 

РЕШИ

 

Не констатира извършено нарушение на Изборното законодателство.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Виолета Темелкова-Петрова

СЕКРЕТАР:
Жана Иванова

* Публикувано на 08.10.2014 в 18:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол