Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 123-НС
София, 04.10.2014

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя

 

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 294/04.10.2014 г., от кмета на р-н Банкя с предложение за освобождаване на 1 член на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК, както следва: 1 от квотата на ПП ДПС и за назначаване на негово място на друго лице от квотата на същата партия. Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на партията и коалицията, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25)

 

РЕШИ

 

1.Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК № Длъжност Име, презиме, фамилия ЕГН
254624017 член Анна Владимирова Иванова  

 

2. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:

СИК № Длъжност Име, презиме, фамилия ЕГН
254624017 член Мюмюн Мустафа Декир  

 

На новоназначеният член на СИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Виолета Темелкова-Петрова

СЕКРЕТАР:
Жана Иванова

* Публикувано на 04.10.2014 в 19:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол