Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 132-НС
София, 05.10.2014

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

 

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 310/05.10.2014г, от кмета на р-н Нови искър с предложение за освобождаване на 12 членове на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК, както следва: 4 от квотата на ПП ДПС, 1 от квотата а ПП Атака, 1 от квотата на КП ББЦ и 6 от квотата на КП Коалиция за България и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите партии и коалиции.  Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на партията и коалицията, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25)

 

РЕШИ:

 

1.  Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК № Длъжност Име, презиме, фамилия ЕГН
254620020 член Добромир Иванов Лещаров  
254620039 зам.предс. Юлия Здравкова Маринова  
254620053 зам.предс. Николай Цончев Цончев  
254620022 член Венцислав Александров Башев  
254620033 секретар Даниела Йотова Ждребева  
254620046 председател Явор Владимиров Янев  
254620022 член Камелия Миронова Бошлова  
254620043 член Емануела Ботьова Ботева  
254620014 член Димитрина Борисова  
254620031 секретар Йорданка Александрова Шопова  
254620027 член Роска Йорданова Николова  
254620054 секретар Цветелина Василева Иванова  


2. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:

СИК № Длъжност Име, презиме, фамилия ЕГН
254620020 член Венислава Христова Венкова  
254620039 зам.предс. Веселин Димитров Христов  
254620053 зам.предс. Ивайло Живков Панайотов  
254620022 член Венета Михайлова Господинова  
254620033 секретар Анка Николова Балабанова  
254620046 председател Цанко Христов Цанов  
254620022 член Юлия Цветкова Лилова  
254620043 член Беркант Мурад Ферад  
254620014 член Асен Гарев Дъндиков  
254620031 секретар Стефка Йорданова Гитингс  
254620027 член Златина Христова Цанова  
254620054 секретар Светла Любомирова Георгиева  
254620020 член Венислава Христова Венкова  


На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Виолета Темелкова-Петрова

СЕКРЕТАР:
Жана Иванова

* Публикувано на 05.10.2014 в 15:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол