Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 129-НС
София, 05.10.2014

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Илинден

 

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 304/05.10.2014г, от кмета на р-н Илинден с предложение за освобождаване на 7 членове на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК, както следва: 2 от квотата на ПП ДПС, 1 от квотата на ПП ГЕРБ, 1 от квотата на КП ББЦ  и 3 от квотата на КП Коалиция за България и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите партии и коалиции.  Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на партията и коалицията, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25)

 

РЕШИ:

 

1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК № Длъжност Име, презиме, фамилия ЕГН
254612013 Зам.председател Бисер Тодоров Кирилов  
254612016 член Радка Георгиева Михайлова  
254612017 член Станислав Тодоров Тодоров  
254612026 член Виктория Георгиева Шалганова  
254612031 член Цветанка Стоянова Ангелова  
254612040 Председател Ненко Димитров Балев  
254612040 член Ангелина Радомирова Стоянова- Живкова  


2. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:

СИК № Длъжност Име, презиме, фамилия ЕГН
254612013 Зам.председател Никита Кирилова Михайлова  
254612016 член Невена Христова Бечева  
254612017 член Георги Иванов Минев  
254612026 член Антон Томчев Томов  
254612031 член Славянка Ангелова Иванова  
254612040 Председател Ангелина Радомирова Стоянова-Живкова  
254612040 член Борислав Благоев Бошкилов  

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Виолета Темелкова-Петрова

СЕКРЕТАР:
Жана Иванова

* Публикувано на 05.10.2014 в 15:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол