Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 124-НС
София, 04.10.2014

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

 

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 298/04.10.2014 г., от кмета на р-н Връбница с предложение за освобождаване на 5 членове на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК, както следва: 1 от квотата на ПП ДПС, 2 от квотата на ПП ГЕРБ и 2 от квотата на КБ, и за назначаване на негово място на друго лице от квотата на същата партия. Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на партията и коалицията, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25)

 

РЕШИ

 

1.Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК № Длъжност Име, презиме, фамилия ЕГН
254620007 член Лиляна Запрова Терзиева  
254620049 член Василка Благоева Янкова  
254620008 председател Анна Атанасова Жекова-Кънева  
254620015 член Петранка Крумова Моравенова  
254620035 зам. предс. Габриела Ангелова Гигова  

 

2. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:

СИК № Длъжност Име, презиме, фамилия ЕГН
254620007 член Александър Валериев Терзиев  
254620049 член Валентина Тодорова Стефанова  
254620008 председател Марин Николов Павлов  
254620015 член Ваня Маринова Павлова  
254620035 зам. предс. Мария Георгиева Николова  

 

На новоназначените членове на СИК да се издаде удостоверение.

Утвърждава списък с допълнителни резерви.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Виолета Темелкова-Петрова

СЕКРЕТАР:
Жана Иванова

* Публикувано на 04.10.2014 в 19:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол