Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 25


РЕШЕНИЕ
№ 122-НС
София, 04.10.2014

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Нови Искър

 

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 293/04.10.2014 г., от кмета на р-н Нови Искър с предложение за освобождаване на 1 член на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК, както следва: 1 от квотата на ПП ГЕРБ и за назначаване на негово място на друго лице от квотата на същата партия. Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на партията и коалицията, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25)

 

РЕШИ

 

1.Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК № Длъжност Име, презиме, фамилия ЕГН
254621001 член Сенка Йорданова Стоименова  

 

2. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:

СИК № Длъжност Име, презиме, фамилия ЕГН
254621001 член Евгени Яворов Борисов  

 

На новоназначеният член на СИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Виолета Темелкова-Петрова

СЕКРЕТАР:
Жана Иванова

* Публикувано на 04.10.2014 в 19:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол